DER ER PENGE I GRØN ENERGI

Energioptimering er der penge i for den enkelte husejere og korrekt udførelse sparer boligejere for fremtidige udgifter.

Mange huse bruger overdreven megen varme og anden energi!
Husejerne fyrer ofte for fuglene uden at vide det, og uden at tænke over, hvad det koster.
Investering i energieffektivisering kan på langt sigt spare boligejerne for mange penge samtidig med, at det bidrager til at nedbringe CO2-udledningen til gavn for miljøet.
Og nu er det endda muligt for boligejerne, at hente offentlige tilskud til betaling af håndværkerudgifterne, eftersom regeringen har genindført Bolig/Job-ordningen.
Utætte vinduer og døre samt mangelfuld isolering på lofter og i vægge er hvert år årsag til et stort energispild i mange ældre boliger.
Spildet repræsenterer ikke bare en økonomisk ekstraudgift for den enkelte boligejer, men medfører også en alt for høj CO2 udledning.
En reduktion af spildet luner derfor ikke bare i pengepungen hos den enkelte boligejer.
Det gavner samtidig miljøet og dermed samfundet som helhed.
Esbjerg Tømrer og Snedker, satser hårdt på, at markere sig til nybyggeri og renovering af eksisterende boliger.
Derfor kommer håndværkerfradraget som en kærkommen hjælp til at få gang i både byggeriet, men især også boligrenoveringen.

Vores håb er, at Bolig/Job ordningen kan fastholde og udbygge antallet af arbejdspladser i vores firma, samtidig med, at det er en oplagt økonomisk hjælp til husejerne til at få udført energirenoveringer.

Vi har gennemgået en energi uddannelse som gør at vi kan hjælpe husejerne med, at spare på energien igennem gode råd og vejledning til energiforbedringer.